Zwartboek

Langdurig zieken 2016

Tenniselleboog - Meningsverschillen tussen de huisarts en de controlearts over de toestand en de behandeling van de patiënt.

Het is het verhaal van een van mijn patiënten die aan zijn rechterarm een tenniselleboog heeft waardoor hij in februari twee weken ziek was. Hij heeft het werk hervat met pijn en drie weken geleden heeft hij het werk opnieuw moeten staken door de pijn.

Ik heb hem een behandeling en vooral rust voorgeschreven. Daardoor zijn de klachten verminderd, maar ik vind dat nog een beetje rust nodig is vooraleer hij het werk kan hervatten.

De controlearts daarentegen vindt dat hij het werk kan hervatten. Ik heb hem voorgesteld een echografie te laten uitvoeren die de tendinitis bevestigd, maar hij wil niet van mening veranderen. Hij zegt dat je op een echografie altijd iets kan zien en dat drie weken rust genoeg is, temeer daar de klacht blijkbaar niet zo pijnlijk is, omdat er geen inspuiting werd voorgesteld.

Persoonlijk ben ik niet voor een inspuiting, omdat ik vind dat rust nodig is, temeer daar in de wetenschappelijke literatuur wordt aangegeven dat een infiltratie in die omstandigheden niet aangewezen is.

In dit geval rijst een vraag die wij ons als gezondheidsbeoefenaars moeten stellen : Moeten wij onze patiënten behandelen en ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk opnieuw aan het werk gaan ? Zijn wij verplicht de zwaarste behandeling voor te schrijven om de adviserend geneesheer of de controlearts te overtuigen dat rust wel degelijk nuttig is ?

(getuigenis van een huisarts)