Zwartboek

Langdurig zieken 2016

Automobielsector – Vruchteloze zoektocht naar werk – depressie – financiële problemen – Geweigerde arbeidsongeschiktheid

Na de gevolgen van de economische crisis ben ik mijn job als autoverkoper verloren in december 2009. Na een loopbaan van 30 jaar kom ik terecht in de werkloosheid. Ik ben ongeschoold (geen hogere diploma’s) en ben op dat moment 44 jaar.

De bemiddeling die via de VDAB werd opgestart was vruchteloos, daar ik voor werkgevers te duur was. Ik kwam terecht in een situatie met een uitkering van 520 euro per maand, aangezien ik ongehuwd ben, maar wel samenwonende. De persoon met wie ik samenleef is een weduwe die slechts kan genieten van 1005 euro overlevingspensioen, bovendien heb ik op dat moment ook nog een schoolgaande dochter van 12 jaar ten laste.

Van 2009 tot 2011 verstuur ik 200 sollicitatiebrieven om dan vanaf juni 2011 arbeidsongeschikt te worden verklaard omwille van depressie en migraine met aura. Ik kom op invaliditeit terecht en ontvang na juni 2011 een forfaituitkering van 37.79 euro per dag. Ik voel me volledig in de armoede geduwd, ondanks het feit dat ik 30 jaar lang 64% belastingen heb betaald aan de staat en de sociale zekerheid.

Onlangs kreeg ik van de adviserend geneesheer van de mutualiteit te horen dat ik terug arbeidsgeschikt word verklaard ( 27/10/2015), nadat diezelfde geneesheer mijn rehabilitatie-aanvraag om terug opleiding te volgen op kosten van het RIZIV had geweigerd.

Nu ben ik dus terug ingeschreven als werkzoekende met een minimumuitkering terwijl mijn ziektebeeld nog verergerd is. Mijn huisarts weigert mij een attest te bezorgen waaruit blijkt dat ik voor 66% arbeidsongeschikt ben. Ik kan dus mijn arbeidsgeschiktheid niet laten herroepen door de arbeidsrechtbank.

Ik word regelrecht in de armoede geduwd en ik krijg ook geen pro deo-advocaat om mijn zaak te bepleiten. De beroepstermijn verloopt op 27/01/16.

Ik ben radeloos, teneergeslagen en voel me zeer vernederd. Mijn levenslust is volledig verdwenen door de manier waarop men mij behandelt en ‘veroordeelt’.