Zwartboek

Langdurig zieken 2016

Mecanicien – hernia – ontslag na verzoek om aangepast werk

Ahmed is 43 jaar en oefent het beroep uit van mecanicien. Hij moet op dagelijkse basis lassen, banden vervangen, met voorhamer kloppen….kortom arbeidsintensieve inspanningen verrichten.

Onlangs werd de diagnose van discushernia gesteld. De specialist raadt de patiënt aangepast werk aan en noteert dit ook zo in de brief voor de werkgever van mijn patiënt.

Niet veel later wordt Ahmed geconfronteerd met een zeer onaangename verrassing, er valt namelijk een ontslagbrief in de bus waarin het volgende staat omschreven:

‘Met huidig schrijven bevestigen we onze beslissing om een einde te stellen aan uw arbeidsovereenkomst wegens het feit dat uw functioneren niet meer aansluit bij de door ons gestelde eisen aan uw functie. We beëindigen per onmiddellijke ingang. We nodigen u verder uit om de modaliteiten van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in gemeen overleg te bespreken.’

Tot zover de communicatie van de werkgever. Er wordt geen rekening gehouden met Ahmeds medische conditie en hij wordt gewoon koud weg aan de kant gezet. Welke werkgever zal bereid zijn om Ahmed wel aangepast werk te geven?

(getuigenis van een huisarts)