Zwartboek

Langdurig zieken 2016

Onze regering verscherpt de controle op langdurig zieken. Maggie De Block wil zieke werknemers ten laatste twee maanden na het begin van hun ongeschiktheid onderwerpen aan een re-integratieprocedure. Net zoals voor de jacht op werklozen of de controle op de sociale uitkeringen hebben we te maken met een maatregel die hoofdzakelijk budgettair is, maar die voluit surft op bepaalde heersende ideeën dat « zieken profiteurs zijn ».
Om die vooroordelen tegen te gaan, hebben we besloten het woord te geven aan zieken en dokters. Met die getuigenissen willen we aantonen dat een persoon die enkele maanden arbeidsongeschikt is geen profiteur is , dat de oorzaak van een aantal ziekten van lange duur ook werkgerelateerd is, dat de verplichte re-integratie mensen nog zieker maakt in plaats van ze te genezen, dat het niet vanzelfsprekend is aangepast werk te krijgen in zijn onderneming. We willen ook aantonen hoe een behandeling op maat en een geslaagde werkhervatting mogelijk zijn wanneer er overleg is tussen de geneesheren die tussenbeide komen en er respect is voor het herstelproces van de patiënt.
De getuigenissen op de website werden verzameld bij zieke mensen of bij artsen (en altijd met de toestemming van de patiënt). Ze zijn echt, zelfs al werden een aantal elementen gewijzigd om hun anonimiteit te bewaren.

Tillen zwaar materiaal – rugproblemen – geslaagde werkhervatting met aangepast werk

Vandaag een patiënt op raadpleging gehad die reeds drie maanden thuis heeft gezeten met hevige rugpijn. Hij wil absoluut terug gaan werken, maar op het werk moet hij meteen weer aan de slag met het heffen van zwaar materiaal.

Lees meer

Vrachtwagenchauffeur – ongeval – geen aangepaste stoel

In 2014 heb ik bij een ongeval mijn staartbeen gebroken. Sedertdien heb ik veel moeite met langdurige zitten. Dat maakte het zeer moeilijk om mijn job als vrachtwagenchauffeur uit te oefenen. Ik probeerde eerst om genoeg afwisseling te brengen in mijn zithouding, maar na verloop van tijd was ook dat niet langer voldoende om mijn werkdagen zonder last en pijn te volbrengen.

Lees meer

Poetsvrouw – artrose – geen aangepast werk – druk van het ziekenfonds om terug te gaan werken

Vandaag nog patiënte op raadpleging gehad van 58 jaar die altijd heeft gewerkt als poetsvrouw. Ze staat nu een tijdje op de dop en ze wordt telkens uitgenodigd om te gaan werken. Ze heeft veel klachten, vooral ter hoogte van haar rug en nek ten gevolge van artrose.

Lees meer

Mecanicien – hernia – ontslag na verzoek om aangepast werk

Ahmed is 43 jaar en oefent het beroep uit van mecanicien. Hij moet op dagelijkse basis lassen, banden vervangen, met voorhamer kloppen….kortom arbeidsintensieve inspanningen verrichten.

Lees meer

Zorgkundige- Personeelstekort – druk – burn-out – hervatting in dezelfde nefaste omstandigheden

Anita is een zorgkundige die door besparingen en een personeelstekort in een burn-out is terecht gekomen :

Telkens als ik bij mijn dokter kom, moet hij klachten behandelen die voortkomen uit mijn werksituatie. In het midden van juli vorig jaar was ik ten einde raad. Ik werkte met onaangepast materiaal, in te kleine ruimtes en onder zware tijdsdruk door personeelstekort.

Lees meer